Ổ cứng TOSHIBA rời 500GB

Ổ cứng TOSHIBA rời 500GB

Chi tiết sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Ổ cứng TOSHIBA rời 500GB
  • Mô tả: Ổ cứng TOSHIBA rời 500GB
  • Giá: 1200000 vnđ
  • Số cơ hội: 1200
  • Ngày tạo sản phẩm: Wed Apr 11 2018 14:07:29 GMT+0700 (+07)