Chi tiết sản phẩm

  • Tên sản phẩm: USB 16GB
  • Mô tả: USB
  • Giá: 220000 vnđ
  • Số cơ hội: 220
  • Ngày tạo sản phẩm: Wed Apr 11 2018 14:10:36 GMT+0700 (+07)